top of page

Sarsuela catalana (1940-2006)

 

A partir de 1940 s'han produït estrenes interessants de sarsuela catalana. Cal destacar les obres del mestre Agustí Cohí i Grau “La Polka Vermella” i “El Timbaler del Bruch” (1964), i “Romança sota la Lluna” de Lluís Melo Valls estrenada a Sabadell en 2006. “El Timbaler del Bruch” reposada aquest any a Gràcia, és una obra d'extraordinària qualitat musical i que narra una història contemporània a la guerra de la independència, exaltant els valors de fidelitat matrimonial, honradesa i patriotisme. Es també un dels punts d'interès de la sarsuela d’avui dia que ens porta a un temps en què els artistes partien d'aquests conceptes. La crítica oficial ignora aquestes obres fins al punt que en la citada “Història de la música catalana, valenciana i balear” ni tan sols s'esmenta aquests autors que van estrenar sarsueles en la postguerra. En resum la sarsuela catalana és un gènere que, amb moltes vicissituds, ha existit des de fa més d'un segle i mitjà. No és un gènere amb unes temporades i un públic estables, com és el cas de la sarsuela castellana o l'opereta europea , però a partir de la informació que s'ha consultat pot afirmar-se que en el gènere líric lleuger català han estat presentats títols de qualitat i interès suficient pel que mereix la pena recolzar totes les iniciatives que es facin a favor seu. Queda la tranquil·litat que, a l'inrevés del que passa a Madrid, els gestors de la política oficial a Catalunya no es dediquessin al tema de la sarsuela catalana. Avui, el futur de la sarsuela catalana depèn de les citades iniciatives privades.

Amics de la Sarsuela de Gràcia

Grup Líric de Club Helena - Barcelona

bottom of page